Mladá fronta DNES: Papír do modrého? V Němčovicích to už neplatí


Papír do modrého? V Němčovicích to už neplatí

Němčovice na Rokycansku zavedly novinku v třídění odpadu. Do modrých kontejnerů na papír už neputují noviny, knihy a letáky, za které obec nedostává zaplaceno od firmy Eko-kom. Nově hodlá papír prodávat ve vlastní režii.

NĚMČOVICE Protože si obec Němčovice s téměř dvěma stovkami obyvatel provozuje sběrný dvůr samostatně bez svozové firmy, vyčlenila zvláštní kontejner na neobalový papír. Ten bude do sběrných surovin prodávat sama. „Zjistili jsme totiž, že firma Eko-kom, která se stará o likvidaci tříděného odpadu, obcím platí jen za papírový obalový materiál a ne třeba za noviny, knihy nebo letáky. Proto si je budeme svážet do sběrných surovin sami. Teď neumím říci, jak to bude finančně vycházet, zatím plníme kontejner, který jsme na papír vyčlenili,“ popsal starosta Karel Ferschmann. Kilogram papíru se v současné době vykupuje za cenu od 0,5 do 1,50 koruny podle druhu. Podobné opatření, jaké zavedli v Němčovicích, odmítá naopak starosta Dobřan Marek Sýkora. Papír prý může samostatně prodávat jen obec, která sběrný dvůr obhospodařuje sama. „Větší obce si na provozování sběrného dvora najímají firmy zabývající se likvidací odpadu a ty neobalový papír odváží do papíren,“ vysvětlil Sýkora.
S firmou obhospodařující dobřanský sběrný dvůr má město smlouvu, že odebere všechen odpad. A co si s papírem firma udělá, je podle Sýkory jen její věc. „Pouze s ní máme smlouvu, že se papír musí recyklovat, takže recyklační využití modrých kontejnerů je stoprocentní. Nemohou papír vyhodit nebo s ním topit,“ uvedl Sýkora. Ten si nemyslí, že by se v nejbližší době někdo začal zabývat obalovým papírem, protože podle něj jsou v oblasti odpadů mnohem větší problémy. „Svaz měst a obcí České republiky má dlouhodobě v požadavcích, aby se poplatky za likvidaci papíru týkaly i výrobců novin, knih či letáků, ale zatím se to nepodařilo prosadit,“ uvedl Sýkora. Jedním z důvodů podle něj může být, že hned poté, co by museli tito výrobci platit poplatky za likvidaci, zdražila by výroba papíru a tím by se zvedly ceny knih, novin i letáků.
Sýkora i přesto český systém likvidace vytříděného odpadu chválí. „Výrobci jsou povinni platit finanční prostředky za následné využití obalů společnosti Eko-kom, která na základě autorizace ministerstva životního prostředí plní povinnosti vůči EU, abychom dosáhli určitých recyklačních kvót. Eko-kom si nasmlouval sběrnou síť v obcích podle toho, kolik obyvatelé vytřídí. Od toho se odvíjí i odměna pro obce. Funguje to velmi dobře,“ popsal Sýkora s tím, že Dobřany s 6200 obyvatel Eko-komu ročně zaplatí milion korun za to, že sváží a likviduje tříděný odpad a dostává od ní stejnou částku za odpad, který obyvatelé Dobřan vytřídí. „Takže do systému tříděného odpadu vlastně žádné peníze dávat nemusíme, zatímco za likvidaci ostatního odpadu Dobřany platí svozové firmě pět milionů korun ročně,“ popsal starosta. Tuto sumu zaplatí obyvatelé Dobřan v poplatcích za likvidaci odpadu.

images6.jpg

Komentáře