Místo televize si o vánocích přečtěte dobrou knihu


Knihy z Němčovic i z Olešné jsou dnes soustředěny a uloženy v jedné knihovně a čítají přes 1800 svazků. V roce 2006 se knihovna zúčastnila projektu Internetizace knihoven v Plzeňském kraji a získala počítačové vybavení a bezplatný přístup k internetu, zapojila se do projektu Veřejný internet zdarma. Rovněž žádost o dotaci s projektem Zpřístupnění katalogů knihovny v Němčovicích podaná na Ministerstvo kultury ČR byla úspěšná a získaných 35 000,– Kč bylo použito na zakoupení nového počítače, knihovního systému Clavius, čtečky čárových kódů a laminátoru. Tím se naše knihovna postupně mění v moderní informační centrum, čtenáři získají přehlednější informace o knižním fondu, knížky bude možné nejen vyhledávat v katalogu knihovny z domova, ale i objednávat je k zapůjčení z jiných knihoven prostřednictvím naší internetové obecní sítě NE-NET.

Blíží se vánoční svátky, období klidu a odpočinku. K lenošení určitě patří i pěkná knížka. Možná, že právě ta pravá na Vás čeká v naší knihovně.

Trochu historie: Knihovna v Němčovicích byla založena v roce 1945, byla umístěna v prostorách Místního národního výboru a prvním knihovníkem byl pan Josef Franče. Po něm od roku 1976 pan František Solar. V té době měla knihovna 707 svazků. To ovšem neznamená, že v Němčovicích nebyly shromažďovány knížky již dříve. Knihovna existovala při němčovické škole nedlouho po jejím založení v roce 1873 a knížky a časopisy kupovala a půjčovala i Hospodářsko – čtenářská beseda založená řídícím učitelem panem Josefem Hylákem v osmdesátých letech 19.století. Když byl ve dvacátých letech 20.století vydán zákon o obecních knihovnách, vyřešila to obec šalamounsky. Na svém zasedání 13.února 1921 navrhl starosta, aby požádali Hospodářsko-čtenářskou besedu, zda by nenechala svoji knihovnu obci k používání a obec by nemusela zakládat knihovnu obecní.
Olešenští zastupitelé přistoupili k plnění nového zákona zodpovědněji. Přestože i v Olešné od roku 1900 fungovala Hospodářsko – čtenářská beseda, obec v roce 1924 převzala její funkci i s knížkami a založila veřejnou obecní knihovnu s 250 svazky.

Autor: Jitka Ferschmannová
Zdroj: Místní knihovna
14.12.2006 005.jpg

Komentáře