Místní referendum

Novinka: Od poloviny letošního roku platí novela zákona č. 169/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu tak, že:
§ 48, odst. 1: K platnosti rozhodnutí v MR je třeba účasti alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných voličů
(bylo nad 50%)
§ 48, odst. 2: Rozhodnutí v MR je závazné, hlasovala-li pro ně alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
(dosud bylo nad 50 %)

Místní referendum se konalo v salonku němčovické restaurace v sobotu 23. srpna 2008
Výsledky:

Hlasování bylo zahájeno: v 8,00 hodin
Hlasování bylo ukončeno: v 20,00 hodin
Doba hlasování nebyla prodloužena.
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly okrskové komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Ve volebním okrsku byla použita přenosná hlasovací schránka.

Celkový počet oprávněných občanů: 94
Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky: 57, tj. 60,6%
Referendum je platné, neboť se ho zúčastnila nadpoloviční většina všech oprávněných osob v obci.

Počet odevzdaných úředních obálek: 57
Počet odevzdaných platných hlasů: 57

Počet hlasů ANO: 40, tj. 70,2%
Počet hlasů NE: 16, tj. 28,1%
Počet hlasů ZDRŽEL SE: 1, tj. 1,7%
Neplatné hlasy: 0

Všem občanům, kteří se zúčastnili referenda děkuji za účast, všem členům okrskové komise a zapisovatelce děkuji za pomoc.

Karel Ferschmann, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obce: 24.8.2008
Sejmuto:

…………………………………….

Na obrázku členové okrsková komise: zleva doprava
Marie Nová, Marie Solarová, Jana Kratochvílová, zapisovatelka Jiřina Vašková, Danuše Pavelková a Jakub Ferschmann

Snímek 006.jpg

Komentáře

Nezařazené