Mimořádné veterinární opatření

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.

Komentáře