Měření radonu v obci Němčovice


Dozimetry, které byly před rokem umístěny v rodinných domech, budou od občanů vybrány pracovníkem OÚ v průběhu měsíce dubna, nejpozději počátkem května a předány Krajskému úřadu k zajištění vyhodnocení měření. Výsledky měření obdrží občané přibližně za tři měsíce. Při překročení doporučených hodnot se budou hledat vhodná opatření. Někdy stačí více větrat, jindy jsou nutné stavební úpravy objektu. V případě, že koncentrace radonu překročí opakovaně hodnotu 1000 Bq/m3, poskytne stát pro realizaci nutných stavebních úprav finanční příspěvek do výše 150 tis. Kč. Měření radonu se provádí ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Krajským úřadem PK a Obecním úřadem v Němčovicích a je prováděno zdarma.
radon.jpg

Komentáře