Malá slavnost v nových bytech


Slunečné odpoledne přivítalo řadu zvědavců z řad veřejnosti k prohlídce dokončených bytů. Přišli také stavbaři, řemeslníci a dodavatelé, kteří se na výstavbě a vybavení bytů podíleli. Dostavili se také noví nájemníci. Mezi hosty byl i ing. Miroslav Jaroš, radní Plzeňského kraje, který se podílel na samém počátku stavby, na projektových návrzích a uspořádání bytů. Starosta po přivítání poděkoval všem za dobře odvedenou práci, zvláště stavební firmě místního občana pana P. Fajmona – Montyfaj s.r.o., dále elektrikářské firmě Šefl a Beneš, Davidovi Vaškovi, který odpracoval na stavbě tisíce hodin, ale i všem dalším řemeslníkům, kteří se na této stavbě podíleli. Poté si všichni přítomní připili skleničkou šampaňského na ukončené dílo a novým nájemníkům pak předal starosta slavnostně dekrety na byty a klíče od nich. Popřál nájemníkům hodně štěstí, aby se jim v jejich novém domově líbilo a poprosil je o shovívavost při odstraňování případných skrytých vad, které se mohou objevit. Pak si všichni byty prohlédli. Obci tak jedna akce zdárně skončila, aby jiným mohla začít…

Autor: kafe
3.6.2006 029.jpg

Komentáře