Lišková Drahomíra


Padesáté narozeniny oslavila včera v kruhu své rodiny, přátel a sousedů v místní restauraci. Byla to veselá oslava. Radost projevoval také houf přítomných dětí, které nenechaly neustálým pobíháním nikoho z přítomných na pochybách, že patří mezi pozvané. Gratulantů byla celá řada, oslavenkyně dostala mezi jinými dárky také krásný dort s kurníkem a slepicemi. Od hasičů dostala velkou bednu, která měla obsahovat dle nálepek 3.000 ks čerstvých vajec, ale jak se nakonec ukázalo, uvnitř bylo patnáct krásných šestnácti týdenních slepic. Celý večer se pak slavilo, jedlo, pilo a povídalo. Přejeme oslavenkyni hodně zdraví, štěstí a úspěchů, děkujeme za pohoštění a ještě jednou gratulujeme.

Fotografie z oslavy najdete v galerii, která je umístěna na URL adrese (pouze pro uživatele obecní sítě NE-NET http://ne-net.nemcovice.cz/ obrazky/> akce v obci> životní jubilea 2008 > Lišková Drahuš 50
12.1.2008 017.jpg

12.1.2008 022.jpg

Komentáře