Lesní hospodářství

Plán lesní činnosti pro rok 2010:

Vyklizení od klestu – 0,15 532B11a
Zalesnění – smrk, 0,10 ha, BK, DB,JV 0,15 ha
Jednotlivá ochrana (100 ks kryty, 100 ks kůlů)
Ochrana kultur – ožinování – 0,40 ha
Ochrana kultur – nátěr Aversol – 0,35 ha
Klikoroh – 0,10 ha SM
Těžba nahodile dle potřeby
Oprava oplocenek a tubusů

Zpracoval: František Kopřiva, odborný lesní hospodář

……………………………………..
V roce 2008 se v obecních lesích uskutečnily tyto práce:

Těžba – smrk 15,23 m3, samovýroba – akát 18,90 m3
Probírka – 40 let 0,13 ha
Prořezávka – 0,38 ha
Zalesnění – první 550 ks smrk, 2000 ks habr, 90 ks lípa, – doplnění 1000 ks dub
Ochrana lesa – ožinování 0,23 ha, nátěr 0,23 ha
Vyklizování – pálení klestu 0,18 ha
Přibližování – 15,32 plm
Prodej – pila Rohy 15,32 plm 15,880,– Kč
…………………………………….
Plán lesní činnosti pro rok 2009:

Prořezávka – 0,13 ha pruh u „Hachovy hájovny“
Probírka – smrk, 1,33 ha, sur. kulatina + tyč
Ochrana kultur – 0,23 ha ožinování – 0,23 ha nátěr
Těžba – 30 plm
Přibližování – 30 plm
Oprava oplocenek a tubusů

Zpracoval: František Kopřiva, odborný lesní hospodář
30.5.2007 014.jpg

Komentáře

Nezařazené