Lávku pro pěší chceme, zní důrazně v anketě


Bezmála 95 procent respondentů se vyslovilo pro investici. Hlasování bojkotovali chataři z osady pod Olešnou

Němčovice – Známe výsledky ankety o lávce pro pěší přes řeku Berounku.
Ankety se mohli zúčastnit po dobu jednoho měsíce všichni občané, kteří mají v katastrech dotčených stavbou lávky a následným provozem trvalý pobyt, nebo ve vlastnictví rodinný dům, chalupu nebo chatu. Anketa byla adresná. To proto, aby nebylo možné její výsledek jakkoliv zpochybnit a případně, aby bylo možné konkrétně doložit, kdo a jak hlasoval. V opačném případě by mohli ti, kteří s výstavbou lávky nesouhlasí, zpochybňovat její výsledky tvrzením, že si organizátoři hlasy do ankety podle potřeby sami doplnili. V každém případě je nutné konstatovat, že kdo se vyjádřit chtěl, měl možnost. Celkem se ankety zúčastnilo 256 hlasujících s následujícími výsledky: Němčovice: ANO 42, NE 3 Olešná: ANO 19, NE 5 Kaceřov: ANO 99, NE 1 Dobříč: ANO 56, NE 5 Čivice: ANO26,NE0
Celkem ANO 242, tj. 94,5 % NE14, tj. 5,5%
Komentovat výsledky je vcelku zbytečné. Lidé, kteří v dotčených obcích žijí trvale, jasně dali mandát vedením obcí, aby v započaté práci pokračovali. Neúčast chatařů z olešenské chatové osady, kteří se rozhodli anketu bojkotovat, to byl zoufalý pokus zabránit tomu, aby se ukázalo, kolik jich je ve skutečnosti zastoupeno v pseudoochranářském sdružení Přátelé Horní Berounky, zastupované předsedou Kratinou. Ten prostřednictvím médií neustále uvádí zavádějící a nepravdivé argumenty ve věci existence této lávky. Podle zpracované projektové dokumentace k územnímu řízení je rozpětí oblouku přes řeku, tedy od paty k patě lávky 54,5 m, přičemž šířka řeky je zde cca 42 m. To co Kratina uvádí (136 m), je délka mostu včetně nájezdových ramp pro vozíčkáře, které byl projektant povinen podle norem do projektu zakreslit. Výška lávky od terénu je 4 m, výška oblouků od lávky je 4,5 m, nikoliv 12 m, jak uvádí. Výška lávky musí být o jeden metr vyšší, než je Q 100, tedy výška hladiny při stoleté vodě. To proto, aby se vyloučil další nesmyslný Kratinovo argument o ucpání profilu lávky a následné „tsunami“. Lávka bude určena pouze pro pěší a cyklisty, vyloučena bude technickým opatřením jízda motorek, čtyřkolek ad.
Závěrem je potřeba ještě zmínit, že podle ohlasů, emailů i elektronických vzkazů se na lávku těší také řada cyklistů, pěších turistů a vodáků. Místní se těší na procházky na druhý břeh k sousedům a příbuzným, kam se dosud dostanou „suchou nohou“ po jízdě autem po 22 km. Rozvoj turistiky je jednou z priorit nejen spolupracujících obcí Němčovic, Dobříče a Kaceřova, ale i mikroregionů Radnicko a Dolní Střela, a s tím se budou muset smířit i všichni současní víkendoví odpůrci. Jsem přesvědčen, že po uvedení lávky do provozu skončí i činnost výše uvedeného sdružení.

O autorovi: KAREL FERSCHMANN (autor je starostou Němčovic)
tit450-1.jpg

Komentáře