Květinová okna


První ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu skončil. Odborná komise, ve které zasedli ing.arch. Petr Tauš, urbanista, ing. Irena Tolarová, zahradní architekt, Jaroslava Judová, zahradnický technik a Mgr. Marie Pašková, ekolog, měli docela složitý úkol. Soutěž vzalo vážně podstatně více občanů, než jsme si při jejím vyhlášení mysleli. Truhlíky v oknech, pod okny i jinde bohatě osázené květinami, upravené květoucí záhony. Odborná porota hodnotila anonymně (pouze podle čp.) kvalitu výsadby, druhovou rozmanitost, množství květin, jejich barevnost a umístění, údržbu, nápad, originálnost a další kritéria květinové výzdoby. A jak vše skončilo? První místo obsadil dům v Němčovicích čp. 5 manželů Chvátalových – odměna činí pět tisíc korun a diplom, na druhém místě skončil dům v Olešné čp. 13 manželů Zrostlíkových – odměna je tři tisíce korun a diplom a na třetím místě skončil dům v Němčovicích čp. 31 paní M. Procházkové, která obdrží odměnu tisíc korun a diplom. Dále komise udělila pět čestných uznání a to za květinovou výzdobu domu v Olešné čp. 3, paní Chvojkové, domu čp. 16 manželů Bláhových a domu čp. 41 manželů Holotových. V Němčovicích obdrží čestné uznání dům čp. 19 rodiny Černých a dům čp. 40 manželů Hršelových. Na zasedání zastupitelstva obce dne 1. září v 19 hodin jim byly předány diplomy a finanční odměna. Vítězům i všem finalistům upřímně blahopřejeme.

Více informací o soutěži a o anketě Podívejte se na vysledky hlasování webové ankety.

Autor: Karel Ferschmann
27.7.2005 001.jpg

Komentáře