Kraj pomůže dvanácti obcím


Mezi dvanáct obcí z Rokycanska rozdělí letos kraj z programu stabilizace venkova dotaci v celkové výši 2 069 tisíc korun. S projekty, které minulý týden schválila Rada Plzeňského kraje a které ještě musí potvrdit krajské zastupitelstvo, tak v okrese zvítězily pouze obce, na které se loni nedostalo. O finanční injekci v celkové výši 11 518 tisíc korun totiž letos původně požádalo 42 obcí z Rokycanska.

Obcím do dvou tisíc obyvatel kraj nabídl nejméně 60 tisíc korun na jeden projekt, nejvýše však půl milionu. Zaplatí však pouze šedesát procent nákladů. Pětisettisícovou dotaci tentokrát žádný z žadatelů nezíská, radní totiž navrhli rozdělit maximálně dvousettisícové částky.

„Ty může obdržet plná polovina úspěšných žadatelů z Rokycanska,“ uvedla krajská mluvčí Jana Filípková. V Drahoňově Újezdě tak kraj 200 tisíci podpoří dobudování kanalizace, na které obec potřebuje celkem 480 tisíc. Stejná suma přispěje v Kařezu ke zhotovení vodovodních a plynovodních řadů, na něž ovšem musí obec přidat další milion korun. Z půldruhého milionu nákladů na vybudování chodníku a dešťové kanalizace ulehčí kraj 200 tisíci také obci Líšná. Němčovice tak, pokud přidají dalších 450 tisíc, zakoupí objekt bývalé školy. Sebečice opraví okna a fasádu obecního úřadu, což si však, podobně jako vybudování domovní čističky na statku v obci Sirá, vyžádá ještě dalších zhruba 600 tisíc.

Jen o tisíc korun nižší dotaci přidělí kraj obci Podmokly, která ji využije k rekonstrukci střechy úřadu. Po stopadesáti tisících získají Radnice, Hradiště a Hlohovice, prvé dvě z uvedených obcí na rekonstrukci místních komunikací. Dotaci ve výši požadovaných 60 procent z celkových nákladů 200 tisíc na vodovod dostanou od kraje také Bujesily, Plískovu by měl přispět 100 tisíci na opravu úřadu.

Rokycansko letos z krajské dotace na obnovu venkova získá oproti loňskému roku o 675 tisíc korun více, o dva vyšší je tentokrát rovněž počet úspěšných žadatelů. Ze hry však ještě zcela nejsou ani náhradníci, uvedení v návrhu radních – Kařízek a Ejpovice. Záměrem kraje je totiž zkvalitnit život na venkově.
Zdroj: Rokycanský deník

Komentáře