Kořenová čistírna odpadních vod funguje výborně


Akreditovaná laboratoř SEKOLAB spol. s r.o. provedla další rozbor odpadní vody z naší kořenové čistírny. Výsledky máme na stole a jsou vynikající, kořenovka plní svou funkci bezvadně. Hodnotí se biologická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSK-Cr) a nerozpustné látky 105 oC (NL). Limity jsou stanoveny rozhodnutím vodoprávního úřadu. Vzorky jsou odebírány 4x ročně, typ vzorku „B“ (24hodinový slévaný) na přítoku (před štěrbinovou nádrží) a na odtoku z ČOV v měrné šachtě.

Výsledky jsou tyto:
Splašky přitékající: Max.pov.limit: Splašky odtékající:
BSK5——240 mg/l———–60 mg/l———–6,7 mg/l
CHSKCr–330 mg/l———-120 mg/l———-34,0 mg/l
NL———-92 mg/l———–60 mg/l———–5,5 mg/l

Autor: SEKOLAB spol. s r.o. Plzeň
Zdroj: protokol o zkoušce
6.4.2006 011.jpg

Komentáře