Kontaktní spojení SDO

Sběrný dvůr odpadů Obce Němčovice
V Jamách čp. 43, Němčovice
338 29 Němčovice

IČ: 00573922
DIČ: CZ573922

E-mail: SDO@nemcovice.cz
Telefon: +420 724 598 788

Provozní doba:

Denně 9 -17 hod.

Komentáře