Konečné výsledky hlasování v místním referendu


Hlasování bylo zahájeno: v 8,00 hodin
Hlasování bylo ukončeno: v 20,00 hodin
Doba hlasování nebyla prodloužena.
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly okrskové komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Ve volebním okrsku byla použita přenosná hlasovací schránka.

Celkový počet oprávněných občanů: 94
Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky: 57, tj. 60,6%
Referendum je platné, neboť se ho zúčastnila nadpoloviční většina všech oprávněných osob v obci.

Počet odevzdaných úředních obálek: 57
Počet odevzdaných platných hlasů: 57

Počet hlasů ANO: 40, tj. 70,2%
Počet hlasů NE: 16, tj. 28,1%
Počet hlasů ZDRŽEL SE: 1, tj. 1,7%
Neplatné hlasy: 0

Na obrázku členové okrsková komise: zleva doprava
Marie Nová, Marie Solarová, Jana Kratochvílová, zapisovatelka Jiřina Vašková, Danuše Pavelková a Jakub Ferschmann

Vyvěšeno na úřední desce: 24.8.2008
Sejmuto:
Zdroj: okrsková volební komise
Snímek 006.jpg

Komentáře