Komplexní pozemková úprava Olešná u Radnic: Oznámení o vyložení nároků vlastníků pozemků

Pozemkový úřad Rokycany jako příslušný správní orgán podle § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona

oznamuje všem účastníkům řízení ve věci komplexní pozemkové úpravy Olešná u Radnic …

Otevřít přílohu…

Komentáře