Kniha o němčovické škole je v prodeji


Knihu s názvem Němčovická škola a Josef Hylák, kterou napsala Jitka Ferschmannová, si můžete zakoupit v kanceláři Obecního úřadu za 160,– Kč.

Kniha se zabývá historií budovy školy od jejího počátku až do současnosti, přináší podrobné informace o žácích a učitelích a řadu zajímavých fotografií. Dále mapuje život významné osobnosti, řídícího učitele Josefa Hyláka, který zasvětil značnou část svého života (1880 – 1905) žákům němčovické školy. Tomu také, při této příležitosti, udělilo zastupitelstvo obce Němčovice Čestné občanství in memoriam. Dekret byl předán na němčovické slavnosti vnukovi řídícího učitele, panu Vladimíru Lukešovi (93 let). V závěru knihy naleznete i rodový strom rodiny Hyláků a Lukešů. Obálku knihy navrhl a graficky upravil ing. Jakub Ferschmann.
obal-1.jpg

Komentáře