Klub českých turistů – poděkování


Dne 12. června 2007 přeznačili značkaři KČT Plzeňska červenou turistickou značenou trasu č. 0202 vedoucí z Plzně podél Berounky až ku Praze v úseku Žíkovského mlýna zpět na místo původní trasy.

Po čtyřech létech nejednoduchých jednání s vlastníky nemovitostí, kteří si z pozice bohatších vykládali právo a zákon pouze jen k prosazení svých vlastních zájmů bez zřetele na pěšiny prošlapané v dávné minulosti našimi předky, se podařilo obnovit průchod Žíkovským mlýnem. A to jen díky houževnatosti a sveřeposti pana starosty obce Němčovice!

Z pohledu obce je zprůchodnění mlýna radostnou událostí, a z širšího pohledu lze tento akt považovat za vítězství jedné bitvy v nekonečné válce s paragrafy, myšlením a zvrácenými názory novodobých zbohatlíků, některé orgány státní správy z toho nevyjímaje.

Jedinečné údolí řeky Berounky váže na sebe zájmy různých spolků a sdružení, z nichž se některé svým netolerantním přístupem snaží omezit nebo znemožnit provozování činnosti těch ostatních. Bylo by správné posuzovat míru společenské prospěšnosti, ale bohužel toto kriterium neobstojí před vlastnickými právy. Je to složité a obáváme se, že není všem těžkostem konec. Byli bychom moc rádi, aby dnešní stav měl dlouhého trvání!

V konání KČT není zájem o získání prospěchu pro úzkou skupinku společnosti, ale naopak KČT prosazuje prospěch pro nejširší turistickou veřejnost – tím jsou naplňovány myšlenky zakladatelů pobytů v přírodě (mimo zmíněné KČT dále i Sokola, skautů a řady dalších).

Za příkladný postoj starosty obce v zájmu zprůchodnění Žíkovského mlýna, za osobní angažovanost a statečnost vyslovujeme panu Karlu F e r s c h m a n n o v i velké poděkování a uznání nejen od značkařů KČT, ale celé turistické veřejnosti. Výkonem svého úřadu může být všem ostatním zářným příkladem!

Jiří Zápotocký, předseda
Značkařský obvod Plzeňsko
Klub českých turistů, oblast Plzeňského kraje

Autor: Jiří Zápotocký, předseda
Zdroj: Klub českých turistů, oblast Plzeňského kraje
31.5.2007 014.jpg

Komentáře