Kdo čmárá po zdech – mladí nebo staří?


V sobotu uplynulo osmnáct let od doby, kdy započalo postupné a dobrovolné předávání moci. Osmnáct let od doby, kdy vedoucí komunistická strana musela veřejně přiznat, že už nestačí na hospodaření v republice s dechem. Osmnáct let uplynulo od skončení vlády totalitní moci a dochází k postupnému přechodu k demokracii, svobodě a k vytvoření právního státu. Představy našich občanů o tom, zda jde vývoj správným směrem se logicky různí. Přes všechny výhrady je potřeba poznamenat: Nikdo se už nedostane do kriminálu za své politické názory, náboženské přesvědčení, každý si může veřejně říkat a psát co chce a nadávat na co chce. Nikdo není perzekvován za názory svých příbuzných, každý může svobodně cestovat po světě, díky svobodným médiím a internetu neexistuje žádná cenzura. Ani mne by nenapadlo napsat na náš obecní web tuto politickou úvahu, kdyby… Kdyby v naší vesnici nedocházelo opakovaně k naprosto zbytečnému poškozování majetku ostatních občanů, stříkáním politických hesel na značky, reklamní tabule, zdi, autobusy apod. Těm zapšklým bolševikům, kteří jsou s největší pravděpodobností autory nápisů, vzkazuji: Můžete své názory říkat veřejně a svobodně, nikdo vás za ně nezavře, ale hlavně – nikdo o ně ani nestojí. Své názory můžete také vyjádřit pravidelně svou účastí při svobodných volbách ve volební místnosti. Čmárat po zdech, to dnes není žádné hrdinství. Přesto, při odhalení pachateli jedno nebezpečí přece jen hrozí – zaplatí všechny takto způsobené škody až dosud. Jejich úplnou dokumentaci má obecní úřad k dispozici. Jeho povinností je chránit majetek nás všech.

Autor: Karel Ferschmann
popsaný modrák březen 2004.JPG

Komentáře