Kauza kolem založení lesních porostů skončila výhrou obce


Kauza kolem založení lesních porostů skončila výhrou obce

Po pěti letech skončila definitivně soudní kauza, na jejímž začátku byla kontrola zaměřená na založení lesního prostu.
Provedli ji pracovníci SZIF a zjistili nesrovnalosti ve výměře zalesněné zemědělské půdy. Následně vydali rozhodnutí, na základě kterého byla obec povinna vrátit celou dotaci ve výši 103 tisíc Kč z roku 2005.
Nepomohlo ani odvolání k ministerstvu zemědělství, ani žaloba k Městskému soudu v Praze. Teprve Nejvyšší správní soud České republiky dal obci Němčovice za pravdu, když rozsudkem ze dne 18. prosince 2013 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, zrušil rozhodnutí Ministerstva zemědělství a uložil mu povinnost zaplatit obci náhradu nákladů řízení ve výši 23,5 tisíce Kč.
Rozsudek NSS nemá opravné prostředky a kauza je skončena. Otázkou zůstává, proč musí zástupci malých obcí takto komplikovaně a dlouhodobě bojovat proti zlovůli státních úředníků, kteří vytvářejí zmetky na náklady daňových poplatníků!
zalesnění Ousuší 2005-004.jpg

Komentáře