Kam s ním v roce 2013


CO PATŘÍ DO POPELNIC (režim svozů 52, 24, 12)

• Do popelnic patří pouze zbytkový odpad, který nelze recyklovat. Popelnice, které budou obsahovat jiný odpad popeláři nevyvezou! Jedná se především o odpad typu PET lahve, plasty, sklo, vícevrstvé obaly (tetrapaky), plechovky od nápojů a papír, tento odpad patří do kontejnerů na separovaný odpad.

• Vyvážen je pouze obsah popelnic označených platnými samolepícími štítky, které vydává OÚ Němčovice. Má-li občan krátkodobě více odpadků, může je uložit v igelitovém, pevně zavázaném pytli u kterékoliv popelnice.

MÍSTNÍ POPLATEK VE VÝŠI 500,– KČ PLATÍ::

a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,

b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou, nebo sloužící
k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Na odvoz odpadků z popelnic ve stanoveném režimu a jejich dostatečný počet má nárok zdarma – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a v obci trvale žije

Na odvoz odpadků z vlastních popelnic má nárok za úhradu (viz níže) – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci v zastavěném území obce Němčovice a Olešná

REŽIM SVOZŮ: (Stanoví se podle množství odpadků vyprodukovaných domácností)

52 svozů ročně (každý týden, svozní den pondělí ) svoz popelnice stojí 1.900,– Kč

26 svozů ročně (dvakrát měsíčně, svozní den pondělí) 1 ks stojí 1.000,– Kč

12 svozů ročně (jedenkrát měsíčně, poslední pondělí v měsíci) 1 ks 550,– Kč

za poplatek (plná popelnice označená jednorázovou známkou u víka) 1 ks 50,– Kč

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ:

Pondělí: 8-12 14-18 hod.
Úterý: 8-12 14-18 hod.
Středa: 8-12 14-18 hod.
Čtvrtek: 8-12 14-18 hod.
Pátek: 8-12 14-18 hod.
Sobota: 9 – 16 hod.
Neděle: 8-12 14-18 hod.

Sběrný dvůr může být bez předchozího upozornění z provozních důvodů krátkodobě uzavřen, nebo také ve státem stanovených svátcích.

V místním poplatku je zdarma zahrnuto používání všech kontejnerů na separovaný sběr a komunální odpad, sběrného dvora a u trvale bydlících osob také odvoz popelnic. Na sběrném dvoře platí provozní řád. Udržujte zde pořádek. Likvidovat a ukládat odpad jinak, než je určeno, znamená vystavovat se pokutě až do výše 50.000,– Kč.

OÚ Němčovice

018-1.JPG

Komentáře