KAM S NÍM V ROCE 2006


CO PATŘÍ DO POPELNIC
• Do popelnic patří pouze zbytkový odpad, který nelze recyklovat. Popelnice, které budou
obsahovat jiný odpad, především PET lahve, plasty a papír, popeláři nevyvezou.
• Vyvážen je pouze obsah popelnic označených platnými samolepícími štítky, které vydává
OÚ Němčovice. Máte-li krátkodobě více odpadků, můžete je uložit v igelitovém, pevně
zavázaném pytli u kterékoliv popelnice.
KDE JSOU BAREVNÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
Papír (modrý), sklo (zelený), plasty (žlutý) – kontejnery jsou umístěny:
v Němčovicích vedle hospody (sada)
ve sběrném dvoře (sada)
u Obecního úřadu (papír)
v Olešné vedle hospody (sada)
u řeky na rozcestí (sklo, plasty 2x)
nezapomeňte plastové lahve před vhozením do kontejneru sešlápnout a uzavřít

KDE JSOU VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – na sběrném dvoře v Němčovicích
– u řeky na rozcestí (březen-říjen)
CO NA OBECNÍ SKLÁDKU:
• Biologický, zelený odpad (organický, dřevní, větve, listí, tráva…)
• stavební odpad (beton, cihla, keramika, sádrová hmota, izolační materiály bez azbestu,
asfalt bez dehtu…)
• výkopovou zeminu (vytěžená zemina, kameny, hlušina…)
• smetky ze silnice
NA SBĚRNÝ DVŮR V NĚMČOVICÍCH LZE ULOŽIT:
• směsný komunální odpad (organický odpad, popel, domovní odpad – do kontejneru)
• objemový odpad (nábytek, podlahové krytiny na dvůr…)
• železo a textil (na dvůr)
• pneumatiky (na dvůr)
• elektrická zařízení (televizory, radiopřijímače, pračky sporáky, psací stroje…do
kontejnerů)
• nebezpečný odpad
MÍSTNÍ POPLATEK VE VÝŠI 500,– KČ PLATÍ::
a) každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

V místním poplatku je zahrnuto volné používání všech kontejnerů na separovaný sběr, velkoobjemových kontejnerů, obecní skládky, sběrného dvora a odvoz popelnic. Na skládce a sběrném dvoře platí provozní řád. Udržujte zde pořádek. Likvidovat a ukládat odpad jinak, než je určeno, znamená vystavovat se pokutě až do výše 50.000,– Kč.

Zdroj: OÚ Němčovice
P5220032.JPG

Komentáře