Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání zadání územního plánu

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání zadání územního plánu

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen „pořizovatel“) jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Němčovice zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Němčovice/dále jen „návrh zadání“) a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Číst více