Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Obec Němčovice, IČO 00573922, Němčovice 37, 338 24  Němčovice, podané dne 25.10.2016


Číst více