Schválený rozpočet obce na rok 2012

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 300,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 600,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 700,0
Příjmy z pronáj. půdy 20,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 250,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 50,0
Poplatek za veř. prostr. 450,0
Poplatek z reklamy 10,0
Bytové hospodář. 350,0
Poplatek za odpady 120,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 350,0
Neinvest. dotace 60,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Dotace MMR 600,0
Úřad práce 1.200,0
Stočné 70,0
Útulek pro psy 320,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 95,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,1
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 160,0
Bytové hospodářství 129,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 350,0
Mzdy ÚP 1.300,0
Územní plánování 250,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 150,0
Útulek pro psy 320,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč

Vyvěšeno: 10. ledna 2012

Schválený rozpočet obce na rok 2011

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 300,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 50,0
Daň z příjmu práv. osob 400,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 800,0
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 100,0
Příjmy z LH 100,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za veř. prostr. 650,0
Poplatek z reklamy 100,0
Bytové hospodář. 350,0
Poplatek za odpady 120,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 50,0
Neinvest. dotace 120,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Dotace PRV 1.516,0
Dotace sčítání lidu 30,0
Úřad práce 1.300,0
Stočné 70,0
Útulek pro psy 260,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Vodní hospodářství 25,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 450,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 70,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 350,0
Mzdy ÚP 1.300,0
Územní plánování 100,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 1.666,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.440,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.336,0 Kč

přebytek (uvedeno v tis. Kč.) + 104,1 Kč

Schválený rozpočet obce na rok 2010

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 40,0
Daň z příjmu práv. osob 400,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 800,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z pronájmu ost. 100,0
Příjmy z LH 100,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za veř. prostr. 350,0
Poplatek z reklamy 100,0
Bytové hospodář. 300,0
Poplatek za odpady 100,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 50,0
Neinvest. dotace 120,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 76,0
Dotace PRV + PGLRF 5.800,0
Dotace volby 40,0
Úřad práce 1.298,0
Stočné 70,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Vodní hospodářství 25,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 70,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 150,0
Mzdy ÚP 1.298,0
Územní plánování 100,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 50,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 5.800,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 11.154,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 10.868,0 Kč

přebytek (uvedeno v tis. Kč.) + 286,0 Kč

Schválený rozpočet obce na rok 2009

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 60,0
Daň z příjmu práv. osob 450,0
DPH 650,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 650,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z LH 110,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 400,0
Poplatek za odpady 350,0
Bytové hospodář. 250,0
Odstraňování kom. odp. 400,0
Neinvest. dotace 220,0
Dotace na JPO 2,0
Úřad práce 900,0
Stočné 70,0

Výdaje (v tis. Kč:)
Vodní hospodářství 92,0
Doprava 3,0
Školství 80,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 100,0
Vnitřní správa 110,0
Místní hospodářství 1.600,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 80,0
Odpadové hospodářství 150,0
mzdy ÚP 900,0
územní plánování 350,0
kanalizace 550,0
Oprava místních komunikací 250,0
JPO obce 120,0
hasičárna 400,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.868,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.868,0 Kč

Schválený rozpočet obce na rok 2008

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 200,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 200,0
DPH 350,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 350,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 300,0
Poplatek za odpady 200,0
Bytové hospodář. 200,0
Odstraňování kom. odp. 150,0
Neinvest. dotace 1.000,0
Inv.dotace na JPO 30,0
Úřad práce 1.100,0
Inv. dotace ze SR 400,0
Inv. dotace od PK 400,0
Stočné 70,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 110,0
Doprava 3,0
Školství 90,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 90,0
Vnitřní správa 650,0
Místní hospodářství 350,0
Lesní hospodářství 60,0
Bytové hospodářství 240,0
mzdy ÚP 1.100,0
úvěr 200,0
územní plánování 143,0
kanalizace, ČEZ 150,0
Oprava místních komunikací 400,0
JPO obce 420,0
hasičárna 700,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.066,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.709,0 Kč

Schválený rozpočet obce na rok 2007

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 160,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 180,0
DPH 350,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 250,0
Za odnětí ZP 0,0
Poplatek za užívání VP 80,0
Příjmy z pronáj. půdy 6,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 0,0
Poplatek za odpady 200,0
Bytové hospodář. 125,0
Odstraňování kom. odp. 200,0
Neinvest. dotace 0,0
Inv.dotace na JPO 1,0
Úřad práce 900,0
Interreg IIIA 752,0
Inv. dotace ze SR 1.399,0
Inv. dotace od PK 450,0
Nadační fondy 15 0,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 215,0
Doprava 3,0
Školství 120,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 60,0
Vnitřní správa 600,0
Místní hospodářství 170,0
Lesní hospodářství 40,0
TČ 1,360,0
mzdy ÚP 960,0
hřiště 150,0
fasáda, zateplení 37 600,0
Péče o krajinu 360,0
Hasičárna 100,0
sekačka 40,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.318,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.781,0 Kč

Schválený rozpočet obce na rok 2006

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 120,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 10,0
Daň z příjmu práv. osob 130,0
DPH 180,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 300,0
Za odnětí ZP 0,0
Poplatek za užívání VP 300,0
Příjmy z pronáj. půdy 3,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 100,0
Poplatek za odpady 85,0
Bytové hospodář. 120,0
Odstraňování kom. odp. 300,0
Neinvest. dotace 1,0
Inv.dotace na JPO 1,0
Úřad práce 880,0
SFRB 550,0
Inv. dotace ze SR 2.820,0
Inv. dotace od PK 300,0
Nadační fondy 170,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 215,0
Doprava 12,0
Školství 70,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 60,0
Vnitřní správa 1.400,0
Místní hospodářství 310,0
Územní plánování 90,0
Lesní hospodářství 100,0
1 BJ 600,0
Ecce Homo 50,0
Internet 120,0
Tepelné čerpadlo 1.200,0
Péče o krajinu 500,0
Přístavba OÚ, hasičárna 870,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.640,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.600,0 Kč