Rozpočtová opatření pro rok 2019

Rozpočtová opatření pro rok 2018

Rozpočtové opatření ze dne 28.2. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 31.3. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 30.4. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 31.5. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 12.7. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 31.7. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 31.8. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 30.9. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 4.10. 2018

Rozpočtové opatření ze dne 30.11. 2018

Pravidla rozpočtového provizoria na období 2016/2017

Do doby schválení řádného rozpočtu na tento rok, budou hrazeny pouze běžné nutné provozní výdaje, závazky ze smluvních vztahů uzavřených v předchozích obdobích, případně náklady na odstranění havarijních stavů a škodách na majetku obce Němčovice , nebo opatření pro zamezení jejich vzniku a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2016.  V případě nutnosti úhrady investičních výdajů a mimořádných provozních výdajů bude tyto položky schvalovat  zastupitelstvo obce individuálně podle konkrétních potřeb obce.

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 23.12.2016