Schválený rozpočet obce na rok 2014

Převod z roku 2013 231,8

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 420,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 10,2
Daň z příjmu práv. osob 600,0
DPH 800,0
Loterie 10,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 550,0
Odvody za odnětí ZPF 20,0
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 150,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 90,0
Příjmy z prodeje pozemků 363,0
Poplatek za veř. prostr. 50,0
Poplatek z reklamy 10,0
Poplatek za zhodnocení stav. pozemku 100,0
poplatek z uybotvací kapacity 10,0
Bytové hospodář. 400,0
Odpadové hospodářství 300,0
Ostat. služby 200,0
Neinvest. dotace 200,0
Dotace na JPO 20,0
Dotace na volby 70,0
Investiční dotace 1550,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 54,4
Úřad práce 1000,0
Útulek pro psy 350,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 20,0
Doprava 4,6
Školství 90,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 100,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 60,0
Bytové hospodářství 120,0
Pohostinství 100,0
Nákup nemov. majetku 363,0
Odpadové hospodářství 290,0
Mzdy ÚP 1000,0
Územní plánování 50,0
Veřejné osvětlení 240,0
Oprava místních komunikací 100,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 240,0
Útulek pro psy 300,0
Územní rozvoj 1750,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč

Vyvěšeno: 14. ledna 2014
Schváleno: 30.1.2014

Schválený rozpočet obce na rok 2013

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 20,0
Daň z příjmu práv. osob 700,0
DPH 680,0
Loterie 5,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 650,0
Odvody za odnětí ZPF 20,5
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 170,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 90,0
Poplatek za veř. prostr. 350,0
Poplatek z reklamy 10,0
Poplatek za zhodnocení stav. pozemku 80,0
Bytové hospodář. 350,0
Odpadové hospodářství 520,0
Ostat. služby 250,0
Neinvest. dotace 100,0
Dotace na JPO 20,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Úřad práce 800,0
Dotace MMR – povodně 2012 431,0
Útulek pro psy 360,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 5,0
Doprava 5,0
Školství 75,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 60,0
Bytové hospodářství 120,0
Pohostinství 320,0
Nákup nemov. majetku 100,0
Odpadové hospodářství 650,0
Mzdy ÚP 900,0
Územní plánování 50,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 590,0
Útulek pro psy 360,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.078,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.075,0 Kč

Vyvěšeno: 10. ledna 2013

Schválený rozpočet obce na rok 2012

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 300,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 600,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 700,0
Příjmy z pronáj. půdy 20,0
Příjmy z pronájmu ost. 50,0
Příjmy z LH 250,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 50,0
Poplatek za veř. prostr. 450,0
Poplatek z reklamy 10,0
Bytové hospodář. 350,0
Poplatek za odpady 120,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 350,0
Neinvest. dotace 60,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Dotace MMR 600,0
Úřad práce 1.200,0
Stočné 70,0
Útulek pro psy 320,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Péče o zeleň 250,0
Vodní hospodářství 95,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,1
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 160,0
Bytové hospodářství 129,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 350,0
Mzdy ÚP 1.300,0
Územní plánování 250,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 150,0
Útulek pro psy 320,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč

Vyvěšeno: 10. ledna 2012

Schválený rozpočet obce na rok 2011

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 300,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 50,0
Daň z příjmu práv. osob 400,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 800,0
Příjmy z pronáj. půdy 5,0
Příjmy z pronájmu ost. 100,0
Příjmy z LH 100,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za veř. prostr. 650,0
Poplatek z reklamy 100,0
Bytové hospodář. 350,0
Poplatek za odpady 120,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 50,0
Neinvest. dotace 120,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 60,1
Dotace PRV 1.516,0
Dotace sčítání lidu 30,0
Úřad práce 1.300,0
Stočné 70,0
Útulek pro psy 260,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Vodní hospodářství 25,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 450,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 70,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 350,0
Mzdy ÚP 1.300,0
Územní plánování 100,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 150,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 1.666,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.440,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.336,0 Kč

přebytek (uvedeno v tis. Kč.) + 104,1 Kč

Schválený rozpočet obce na rok 2010

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 40,0
Daň z příjmu práv. osob 400,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 800,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z pronájmu ost. 100,0
Příjmy z LH 100,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za veř. prostr. 350,0
Poplatek z reklamy 100,0
Bytové hospodář. 300,0
Poplatek za odpady 100,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 50,0
Neinvest. dotace 120,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 76,0
Dotace PRV + PGLRF 5.800,0
Dotace volby 40,0
Úřad práce 1.298,0
Stočné 70,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Vodní hospodářství 25,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 70,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 150,0
Mzdy ÚP 1.298,0
Územní plánování 100,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 50,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 5.800,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 11.154,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 10.868,0 Kč

přebytek (uvedeno v tis. Kč.) + 286,0 Kč