Závěrečný účet obce Němčovice za rok 2019

Rozpočtová opatření pro rok 2020