Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 3 zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 30. dubna 2014

——————————————————-

Věc: Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 3 zákona

jmenuji

paní Jitku Střelečkovou, nar. 29.8.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37
paní Jitku Ferschmanovou, nar. 11.12.1952, trv . bytem Němčovice čp. 16

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 6. května 2014

Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 7 zákona

jmenuji

Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37

zapisovatelem okrskové volební komise
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann

V Němčovicích dne 7. dubna 2014

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 16 písm. f) zákona

stanovuji

ve správním obvodě obce 1 (jednu) okrskovou volební komisi
se sídlem v salónku restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 7. dubna.2014

Usnesení – dražební vyhláška Č. j. 121 EX 3272/11-75

Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní
2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu pro Prahuzápad
ze dne 13. 6. 2011, č. j. 6 EXE 8289/2011-9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 25. 5. 2005, č. j. 385/05, a podle vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 13. 7. 2005, č. j. 282/05, a podle
vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 18. 4. 2007, č. j. 126/07, a podle vykonatelného platebního výměru Obecní úřad Němčovice ze dne 11. 6. 2008, č. j. 260/08 ve věci rozhodl takto: vydává dražební vyhlášku.

Otevřít přílohu…

Volby do EP: Stanovení minimálního počtu členů OVK

Věc: Stanovení minimálního počtu členů OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 16 písm. c) zákona

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise: 5 (slovy pět)

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 19. března 2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Němčovice

Datum: 25. a 26. října 2013 (pátek, sobota); první den voleb začíná
ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb začíná v 8 hodin a
končí ve 14 hodin.
Místo: Salónek restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. října 2013

Delegování členů okrskové volební komise

Delegování členů okrskové volební komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 14e odst. 3) zákona

jmenuji

paní Janu Kratochvílovou, nar. 22.4.1948, trv. bytem Němčovice čp. 39
paní Marii Novou, nar. 30.11.1957, trv . bytem Němčovice čp. 21
paní Marii Solarovou, nar. 26.2.1947, trv. bytem Němčovice čp. 29
paní Danuši Pavelkovou, nar. 28.12.1966, trv. bytem Němčovice čp. 37

členy okrskové volební komise v Němčovicích, okres Rokycany
pro volby do Sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

Karel Ferschmann
starosta
V Němčovicích dne 10. října 2013