Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Uzavření smlouvy na…

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Uzavření smlouvy na věcné břemeno ČEZ
3) Úhrada konečné faktury na stavbu chodníků, faktury za nákup DA
4) Přijetí dotací od PK a SFŽP
5) Poptávkové řízení na stavbu hřbitova – II. etapa, na dodávku DČOV
6) Podání žádosti o dotaci na MMR
7) Slavnostní otevření silnice II. tř. po rekonstrukci
8) Rozpočtové opatření č. 5
9) Různé – školení řidičů, Svatomartinský průvod, Soptíci na Julisce, Mikulášská nadílka, ad.