Josef BARTOVSKÝ a Němčovice


Ten učil v letech 1906 až 1911 i v němčovické škole. Narodil se 3.prosince 1884 ve Stupně v učitelské rodině. Do Němčovic přišel jako mladý začínající učitel s dvouletou praxí z Hůrek a Strašic v září roku 1906. Byl ustanoven zatímním učitelem první třídy. Po složení zkoušek způsobilosti k vyučování na měšťanských školách v roce 1911 se stal definitivním učitelem třídy druhé. V místní škole zůstal až do roku 1912, kdy byl na vlastní žádost přeložen do Mýta. Svůj šestiletý pobyt v Němčovicích zúročil později i ve své tvorbě.
Působení Bartovského v Němčovicích bylo pro něho i jeho okolí přínosem. Našel tu dobré kolegy i hodné děti. Malebné okolí s lesy i travnatými palouky a romantické údolí Radnického potoka na něho působily inspirujícím dojmem. Také lidé zde žijící byli pro něho značnou motivací. Velkým kamarádem mu byl syn pana řídícího, toho času vysokoškolák, František Kasík. Další podněcující osobností byl selský synek Bohumil Hák, který k němu chodil na kus řeči a půjčovat si knížky. Byl to vesnický písmák a jeho značnou zálibou bylo vymýšlet parodie na melodie národních písní a při muzice je zpívat. Pod jeho vlivem vznikly později „Veselé polky z Rokycanska“. Pohled na nedaleký zámek Kaceřov a příběh pánů Grispeků zpracovaný spisovatelem Janem Jindřichem Markem ho inspiroval k napsání symfonické básně „Noc na Kaceřově“.
Během svého působení v Němčovicích bydlel v domě u Moravců čp. 36. Byla to rodina nadšených muzikantů a tak společně ve volných chvílích muzicírovali. Lásku k hudbě se snažil probudit i u dětí ve škole. Kromě zpěvu při běžném vyučování hrál s dětmi divadlo, které sám doprovázel hrou na housle. Tak například během měsíce ledna roku 1907 sehrál s dětmi divadelní představení „Krasatá“ v přiškolených obcích Olešná, Lhotka i Kamenec. Výtěžek z těchto představení 36,- korun byl použit na doplnění knih do žákovské knihovny. V roce 1908 sehráli žáci několik představení hry „Král Liliputánský“, chlapci ji pod vedením pana učitele doprovázeli hrou na housle. Výtěžek z těchto úspěšných vystoupení ve výši 83,50 korun byl věnován chudým žákům na čtyřdenní výlet do Prahy.
Výlet do Prahy na Jubilejní výstavu byl zorganizován v červenci roku 1908. Bartovský se svými žáky získal finanční základ, který pomohl nemajetným žákům se zúčastnit a společně s ostatními učiteli přispěli ještě nemalou částkou. Na čtyři dny vyjela tenkrát němčovická škola do hlavního města, aby žáci viděli její pamětihodnosti, prohlédli si nejnovější výdobytky vědy a techniky, svezli se vlakem a tramvají. Pro většinu z nich to byl také jediný výlet do Prahy v jejich životě. Jen tak pro zajímavost celkové náklady na čtyřdenní výlet včetně dopravy, stravování a ubytování činily 285 korun a 74 haléřů. Bohužel přesný počet zúčastněných žáků neznáme.
Josefa Bartovského ovlivňoval i čilý hudební ruch v sousedních Radnicích. Účastnil se koncertů, účinkoval v radnickém kvartetu i při zkouškách hornické hudby. Dobrý vliv na něho měl radnický básník a redaktor Petr Fingal i výborný houslista učitel Václav Rikl, který byl po dlouhá léta dirigentem Mužského pěveckého sboru radnického Sokola.
Také radničtí ochotníci mají na něho dobré vzpomínky. Napsal pro ně jednoaktovou operu „U zlatého slunce“ a společně s nimi ji nastudoval a sám dirigoval. Přestože jeho operní prvotina bylo dílo nedokonalé, působila potěšení divákům i účinkujícím a dokladuje plodnost jeho němčovického působení.
Po odchodu z Němčovic působil v Mýtě a pokračoval ve svém hudebním vzdělávání. Po první světové válce se usadil v Plzni. Byl profesorem hudby v učitelském ústavu, vystupoval občas jako dirigent v Plzeňské filharmonii, byl sbormistrem Pěveckého sdružení západočeských učitelů, sestavoval a cvičil na učitelském ústavu žákovský orchestr, byl hudebním kritikem, psal učebnice hudební teorie a sborového zpěvu, napsal celkem 7 oper a další hudební díla. Hudbě se věnoval až do konce svého života. Zemřel 19. listopadu roku 1964 v Plzni.

Autor: Jitka Ferschmannová
Zdroj: školní kronika
Josef Bartovský.jpg

Komentáře