Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 14e odst. 7 zákona

Jmenuji

Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37
zapisovatelkou okrskové volební komise
pro volby do Sněmovny Parlamentu České republiky v obci Němčovice
ve dnech 25. a 26. října 2013

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 2. října 2013

Komentáře