Jmenování zapisovatele OVK

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení tohoto zákona o volbách do Evropského parlamentu, podle § 18 odst. 7 zákona

jmenuji

Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37

zapisovatelem okrskové volební komise
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Karel Ferschmann

V Němčovicích dne 7. dubna 2014

Komentáře