Jmenování zapisovatele okrskové komise

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 21 odst. 4) zákona

jmenuji

Jiřinu Vaškovou, nar. 13.4.1972, trv. bytem Němčovice čp. 37

zapisovatelkou okrskové komise
pro místní referendum konané dne 23. srpna 2008

Karel Ferschmann, starosta

Komentáře

Nezařazené