"Jézeďáci" přispívají k povodním


Letošní povodně mají víc příčin a jednou jsou zemědělci. Speciálně zemědělská družstva. Vedení postsocialistických družstev má rádo okamžitý výnos a širé lány, kde se může otáčet těžká technika. Remízky zlikvidovat, i na prudkých svazích pěstovat plodiny, které jsou sice výnosné, ale nezadržují vodu. Že voda ničí majetek a splachuje z pole nejúrodnější půdu, je jedno – pole jsou většinou jen pronajatá, a co s nimi bude dál, je starostí vlastníků. Proč ne, každý si na svém nebo pronajatém pozemku může dělat, co chce. Problém ale je, že stát dává těmto firmám evropské dotace na „šetrnou“ péči o krajinu, a měl by na oplátku požadovat dodržování určitých protipovodňových pravidel. V rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu – v evropském newspeaku GAEC – takové zásady nyní vznikají. Kdo by nebránil vzniku velké vody, nedostal by dotace. Jenže u úředníků ministerstva zemědělství si zatím rolníci dokázali vynutit v pravidlech výjimky. Třeba že za remízky nebudou ručit, že na některých svazích ohrožených erozí budou i dál orat a místo trávy zadržující vodu pěstovat kukuřici atd. Lidem postiženým povodněmi tak zřejmě nezbude než se obracet na soudy. První případ už tu je. U odvolacího soudu v Plzni je žaloba obce Němčovice na Rokycansku na tamní zemědělskou společnost kvůli špatnému hospodaření. Podle obce způsobila, že v roce 2005 silný déšť spláchl hlínu do domů, na silnice a do místní kanalizace.

Autor: MAREK HUDEMA
Zdroj: Reflex
reflex_logo_mensi.jpg

Komentáře