Ještě jedna dobrá zpráva


Dokončeno bude restaurování originálu sochy Krista, který bude umístěn do olešenské kaple. K tomu bude zhotoven také podstavec pod tuto sochu. Dále bude zrestaurována hlavní římsa, dřík podstavce s erbem, patka podstavce a tyto budou osazeny na původní místo. Zakončení podstavce bude provedeno jehlanem. Z důvodu ochrany bude též zhotovena dřevěná zástěna mezi silnicí a soklem u odbočky na Libštejn. Ke sloupu se sochou bude instalován ozdobný kovaný plot.

Autor: kafe
8.2.2005 030.jpg

Komentáře