Jednotka požární ochrany obce Němčovice

Ohlašovna požáru

Obecní úřad, Němčovice čp. 37A, tel. 724 182 438

Místo pro ohlášení požáru

Němčovická hospoda, Němčovice čp. 16, tel. 602 296 042

Zdroje požární vody

Požární nádrž, obecní rybník, vlastník Obec, situace: západ, resp. střed obce Němčovice
Požární nádrž, vlastník Obec, situace: střed obce Olešná
Řeka Berounka, vlastník stát, situace: 1,5 km od obce Olešné

Způsob vyhlášení poplachu

Němčovice: obecní rozhlas, zvon, siréna, PC-SMS
Olešná: Zvon, PC-SMS

Jednotka obce Němčovice, kategorie JPO V.

zřizovací listina ze dne 15.9.1999
Velitel jednotky: Vladimír Liška
Velitel družstva: Jiří Vávra, Jaroslav Galbavý

Strojníci: Martin Koza, Pavel Správka
Členové: Jakub Ferschmann, Michal Nový, Pavel Správka, Petr Ferschmann, Jiří Ferschmann

Prostředky JPO podle požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

I. stupeň pož. poplachu:

1. jednotka HZS Radnice
2. jednotka PO Radnice
3. jednotka PO Břasy
5. jednotka PO Němčovice
P1180061.JPG

4.5.2008 009.jpg

Komentáře

Nezařazené