Jednotka požární ochrany obce Němčovice

Ohlašovna požáru

Obecní úřad, Němčovice čp. 37A, tel. 724 182 438
Solar František, Němčovice čp. 29, tel. 737 307 736
Spal František, Němčovice čp. 12, tel. 777 250 138
Bláha Jiří, Němčovice, část Olešná čp. 16, tel.: 607 693 385

Místo pro ohlášení požáru

Němčovická hospoda, Němčovice čp. 16, tel. 602 296 042

Zdroje požární vody

Požární nádrž, obecní rybník, vlastník Obec, situace: západ, resp. střed obce Němčovice
Požární nádrž, vlastník Obec, situace: střed obce Olešná
Řeka Berounka, vlastník stát, situace: 1,5 km od obce Olešné

Způsob vyhlášení poplachu

Němčovice: obecní rozhlas, zvon, siréna, PC-SMS
Olešná: Zvon, PC-SMS

Jednotka obce Němčovice, kategorie JPO V.

zřizovací listina ze dne 15.9.1999
Velitel: Vladimír Liška
Zástupce: Stanislav Kapras
Strojníci: Jiří Ferschmann, Pavel Správka
Členové: Jakub Ferschmann, Roman Vašek, Michal Nový, Jiří Bláha, Pavel Správka

Prostředky JPO podle požárního poplachového plánu Plzeňského kraje

I. stupeň pož. poplachu:

1. jednotka HZS Radnice
2. jednotka PO Radnice
3. jednotka PO Břasy
5. jednotka PO Němčovice
P1180061.JPG

4.5.2008 009.jpg

Komentáře

Nezařazené