Jednotka hasičů obce povýší


Na základě jednání s ředitelem HZS Rokycanech dr. Špelinou a starostou obce K. Ferschmannem bylo předběžně rozhodnuto o zařazení jednotky požární ochrany obce Němčovice (JPO) z kategorie V. do kategorie III/I. Co to znamená v praxi?

Jednotka bude zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS) a bude na základě vyhlášení poplachu vyjíždět k určitým druhům požárů, podle stanoveného harmonogramu. V takovém případě budou hasiči, kteří v době požadovaného výjezdu budou držet službu, vyzváni SMS zprávou do svých mobilních telefonů o potřebě výjezdu JPO a ti se pak pomocí vysílaček spojí s velitelem zásahu a obdrží další instrukce. Pozor: Zároveň se při vyhlášení poplachu pro naší jednotku spustí automaticky siréna na škole!

Po zařazení našich hasičů do JPO III/I bude třeba udělat ještě řadu dalších věcí, např. vybavit jednotku další výzbrojí a výstrojí, jako je dýchací technika, zásahový oděv, boty, základnová vysílačka, elektrocentrála ad. Jednotka, která bude složena z jednoho velitele jednotky, dvou velitelů družstev, čtyř strojníků a pěti hasičů bude muset také absolvovat zdravotní prohlídky, školení na dýchací techniku, školení velitelů a strojníků, profesní způsobilost řidičů atd. Některé věci máme, některé bude třeba doplnit.

Co pozitivního to hasičům přinese?
Určitě lepší techniku, kvalitnější vybavení, zvýšení odborností a kvalifikace. Také se určitě zlepší finanční situace, protože jednotka této kategorie bude dostávat každoročně dotace na vybavení a údržbu techniky, placeny jsou také všechny prohlídky, cestovné, refundace mzdy a všechny výjezdy budou zpětně hasičům propláceny. Dosud tyto výdaje šly plně z rozpočtu obce. Každá obec je totiž povinna ze zákona jednotku zřídit a financovat. Určitě bude možné oslovit také další sponzory, případně si vylepšit finance dopravou vody (např. do bazénů) či mytím komunikací, apod.

Myslím si, že na počátek roku je to dobrá zpráva. Asi by se nenašel před časem nikdo, kdo by na němčovické hasiče vsadil, že by se mohli dostat historicky tak daleko. Osobně udělám všechno proto, aby naši hasiči měli postupem času to nejlepší vybavení, jaké je možné, aby se mohli stát vzornou jednotkou na vysoké úrovni. Od našich hasičů očekávám pomoc a spolupráci.

Zařazení JPO obce do kategorie III/I. bude muset odsouhlasit ještě na svém zasedání ve čtvrtek zastupitelstvo obce Němčovice.

Autor: Karel Ferschmann, starosta obce
SDH-Nemcovice3.gif

Komentáře