Jarní vodácký úklid odpadků z Berounky a jejích břehů


CS: Jarní vodácký úklid odpadků z Berounky a jejích břehů.

Všechny nadšené vodáky, příznivce Berounky, obdivovatele přírodního parku, místní obyvatele i ty vzdálenější a samozřejmě hráče geocachingu zveme v neděli, 18. května 2014 na jarní úklid řeky.

Berounka se pod Plzní hluboce zařezává do okolního terénu. V krásném a hlubokém údolí jsou jejími břehy často strmé, nepřístupné svahy, které je velmi obtížné uklidit suchou nohou. Ale právě tato mohutná řeka přináší ze svého rozsáhlého povodí do přírodního parku nejvíce odpadků. Ty jsou zachytávány příbřežním rostlinstvem či kořeny stromů, kde zůstávají do další velké vody. Rádi bychom při této akci dostali z vody a břehů co největší množství odpadu, aby řeka nebyla smetištěm.

Kde se bude uklízet?
—————————————————————–
Uklízet se bude úsek řeky mezi přívozem v Darové (114,3 řkm) po Podžíkovský Mlýn (109 řkm). V případě větší účasti bychom startovali z více míst a uklízeli až po tábořiště Kobylka (103,5 řkm) pod Liblínem, což bychom si upřesnili s blížícím se termínem konání. Tato část řeky je obklopena lesy a úzkými loukami, zároveň je zde dostatek míst pro nalodění i vylodění.

Jak se bude uklízet?
—————————————————————–
Jednotlivé posádky budou během plavby podél břehů lovit odpadky a sbírat je do pytlů. Klasickou dvojici háčka a zadáka by velmi dobře mohly doplňovat větší děti v pozici lovce. Naplněné pytle budou odebírány a odváženy hasiči v motorových plavidlech. Případné pozemní týmy se vydají podél břehů a budou se soustředit na odpadky mimo dosah plujících posádek.

Kde se sejdeme?
—————————————————————–
Setkáme se na pravém, rokycanském břehu Berounky u přívozu v Darové v 9.30. Vzájemně se představíme, rozdáme si pytle na odpad, svačiny a vydáme se společně na Starou řeku.

Jak s auty?
—————————————————————–
Zvažte přejezd aut před vyplutím: při prvním ročníku se ukázalo, že při sběru odpadků se jen velmi těžko odhaduje, kam se vlastně stihne dojet. Zároveň bude k dispozici pozemní podpora, která vás z cílového místa dostane k autu. Pro účely naložení lodí po plavbě je starostou obce Němčovice povolen vjezd k Podžíkovskému Mlýnu.

Jak s loděmi?
—————————————————————–
Ideálně si přivezte vlastní, oblíbené a zažité plavidlo. Pokud vlastní loď nemáte nebo ji nedokážete do Darové převézt, je možné lodě s pádly a vestami na náklady pořadatelů zajistit a to včetně dopravy, podmínkou pro zapůjčení lodi je schopnost loď ovládat. Požadavek na zapůjčení lodě hlaste alespoň ve dvoudenním předstihu.

Co bude potřeba?
—————————————————————–
* plavidlo (kanoe) s pádly (vlastní nebo půjčené)
* záchrannou plovací vestu pro každého člena posádky (při různém naklánění z lodi je riziko vypadnutí velké a voda je v květnu stále ještě studená)
* oblečení a obuv odpovídající počasí
* cokoliv na přitahování odpadků, např. dřevěné hrábě či podběrák, fantazii se ale žádné meze nekladou
* dobrou náladu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wooden_rake.jpg

Co bude zajištěno?
—————————————————————–
* pracovní rukavice
* zásoba jutových pytlů
* svačina na vodu

Jak se přihlásit?
—————————————————————–
* Pokud nejste geocacheři, zaregistrujte se prosím na serveru Geocaching.com a na této stránce zvolte odkaz „Zalogovat návštěvu“ (Log a new visit), na následující stránce pak zvolte typ logu „Will Attend“.
* Při přihlášení uveďte počet osob (aby se připravil dostatek jídla), zda máte loď či
zda ji potřebujete půjčit s pádly, případně kolik vest pro dospělé a kolik pro děti.
* Pokud se chcete účastnit jako jednotlivec, uveďte, zda byste vzali háčka či naopak potřebovali zadáka (spárování je na vás).
* Pokud je pro vás plavení nepředstavitelné, ale chcete uklízet břehy, rozhodně to uveďte.

Veškeré dotazy zodpoví starosta obce Němčovice a organizátor akce Karel Ferschmann na mob. č. 603 315 320, nebo na email starosta@nemcovice.cz

Jaká jsou riziková místa řeky?
—————————————————————–
* 113,0 řkm peřej u samoty U Holečků
* 111,2 řkm probíhající rekonstrukce jezu Kaceřovského Mlýnu a výstavba MVE
* 108,9 řkm jez Podžikovského Mlýnu, pod ním kameny
* 105,5 řkm jez Libštejnského Mlýnu
Více viz Kilometráž Berounky http://www.berounka.cz/O-rece/Kilometraz.aspx

Posezení na návsi v Němčovicích
—————————————————————–
Po dokončení úklidu se přesuneme do Němčovic, kde bude pro účastníky od 14:00 připraveno posezení u ohně s občerstvením a buřty, včetně nápojů, možná s něčím dalším. Veškeré posbírané a vylovené odpadky budou převezeny v kontejnerech do Sběrného dvora v Němčovicích, kde budou podle jednotlivých komodit přetříděny a zbytek bude odvezen na řízenou skládku.

Každý se plaví na vlastní riziko a odpovědnost.

Akce se koná za podpory Obce Němčovice, SDH Němčovice, SK Němčovice, Plzeňského kraje a H20 Sport Sikyta.
K jejímu zabezpečení a zdárnému průběhu bude použita tato technika: Přepravník kontejnerů LIAZ 150, Multicar 25 sklápěč, Motorová loď RUSB, zásahový hasičský člun s elektropohonem.

Olešná řeka-001.JPG

Komentáře