Jak dlouho se rozkládají odpadky?


Jak dlouho se rozkládají odpadky?

U odpadků, především organického původu, je nutno brát v úvahu především fakt, zda jsou vystaveny slunečnímu záření, zda jsou zhutnělé, zda jsou nasycené vodou a hlavně zda jsou přístupné kyslíku. Pokud jde o suché a anaerobní (bez přístupu kyslíku) prostředí, rozklad se značně prodlužuje, dochází dokonce k částečné konzervaci této organické hmoty.

Jako důkaz uveďme údaje ze skládek starých asi dvacet let, kde se zjistily následující stavy:
= rohlík (poněkud pomačkaný) – stáří 6 let
= párek v rohlíku (hnědavý vyschlý kus pečiva s párkem) – stáří 17 let
= noviny (zmačkané, leč perfektně čitelné) – stáří 12 let
= syrový řízek (růžově hnědavé barvy s bílým tukem na okrajích) – stáří 15 let
= kukuřičná palice (zachovalá) – stáří 20 let
= hlávka salátu (listy zavadlé, oschlé, zmačkané, šedozelené) výskyt

Tedy, jak vidíme, skutečně zakonzervováno na mnoho let
Údaje o době rozkladu v příznivějším prostředí také nejsou příliš povzbudivé. Je skutečně s podivem, jak dlouho některé odpadky mohou v přírodě strašit:
= ohryzek jablka – týden až 20 dní
= slupka od banánu – 3–6 měsíců
= pomerančová kůra – 6 měsíců až 1,5 roku
= vlněná rukavice – 1–2 roky
= papírový kapesník – 2–5 měsíců

Údaje o rozkladech dalších materiálů jsou odstrašující. Lidé, kteří takové věci odhazují, si neuvědomují, že doba rozkladu některých z těchto odpadků dalece přesahuje časový prostor, ve kterém žijeme své životy:
= igelitová taška – 20–30 let
= nedopalek cigarety s filtrem – 10–20 let
= plechovka – 5–15 let
= krabička od pití (tetrapack) – 6–10 let
= plastový kelímek, PET láhev, sklo – nikdy, odhad asi 3 000 let
= kus polystyrenu – nikdy

Lidstvo umí produkovat odpady, které se rozloží v krátké době, i odpady, které přetrvávají celé generace. Nejnovějším hitem těch krátkodobých odpadů mohou být degradabilní plasty, které se umějí rozložit třeba za rok od výroby. Je to povzbudivé pro budoucnost, nicméně bez lidské slušnosti vůči naší přírodě to stejně nikdy nepůjde.

Autor: ČSOP Koniklec, Praha
Zdroj: www.csop.koniklec.cz
Ferschmann XXXIII 012.jpg

Komentáře