Instalován bude optický kabel internetu


Instalován bude optický kabel internetu

V neděli se uskutečnilo jednání ve věci instalace optického kabelu internetové sítě NE-NET do Olešné, a to za přítomnosti zástupce společnosti SITEL společnosti s r.o., vedení obce Němčovice, správce sítě NE-NET a zástupce O2.
Projednával se postup prací při instalaci kabelu na sloupovou trať z Němčovic do Olešné. Společnost O2 nesouhlasí se zavěšením kabelu na dřevěné sloupy, ani nesouhlasí s odprodejem těchto sloupů, neboť slouží k připojení sedmi abonentů telefonních linek v Olešné (čp. 46 J. Beran, čp. 26 Fr. Svoboda, čp. 13 Zrostlíkovi, čp.34 Štrunc, čp. 35 Piksovi, čp. OE Neubauerovi, če. Novák).
Z tohoto důvodu bylo dojednáno, že starosta se pokusí nabídnout těmto občanům zdarma připojení k internetu z obecní sítě. Dále zajistit telefonní přístroj od společnosti TMobile a zároveň zjistit další možnosti instalace tohoto optického kabelu.
Přenos internetu tímto opatřením by měl významně vylepšit komfort připojení všem uživatelům obecní internetové sítě NE-NET v Olešné a okolí. Včetně možnosti připojit celou síť na krajské páteřní vedení optického kabelu CamelNET, který se bude zanedlouho budovat ve třetí etapě na trase z Radnic do Kralovic.

-1.jpg

Komentáře