Informace pro motoristickou veřejnost


POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ (ŘP)

Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000 jsou držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.prosince 2010. (do tohoto termínu musí mít ŘP vyměněný!).

Uplynutím stanovené doby pozbývají řidičské průkazy platnosti !!

Kde si mohu občané vyměnit ŘP?

podle místa trvalého pobytu, občané z okresu ROKYCANY – zde na ODBORU DOPRAVY – EVIDENCE ŘIDIČŮ.

Kdo podává žádost o ŘP?

žádost je podávána OSOBNĚ
(výjimečně lze podat i na základě plné moci). K žádosti o výměnu ŘP na základě plné moci musíte předložit doklad totožnosti žadatele, jeho řidičský průkaz a jednu fotografii, včetně dokladu své totožnosti.

Co musím mít s sebou?

– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pokud nemáte občanský průkaz, pas a potvrzení o občanském průkazu)
– průkazovou fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm
– ŘP, který podléhá povinné výměně
„Originál žádosti o vydání ŘP“ – obdržíte a vyplníte na odboru dopravy

Kdy bude vydán nový ŘP?

Vydaní ŘP je ve lhůtě do 20 dnů od podání žádosti (ÚŘAD TEDY BUDETE MUSET NAVŠTÍVIT DVAKRÁT).

Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Za vydání ŘP ve zkrácené lhůtě zaplatíte správní poplatek 500,- Kč.

STATISTICKÉ ÚDAJE K 28. ÚNORU 2010

Počet ŘP v okrese Rokycany, které podléhají povinné výměně do konce roku 2010 je 5611 kusů. To znamená, pokud by se výměna rovnoměrně rozložila na provozní dobu dopravního úřadu ( zbývá necelých 10 měsíců – 200 pracovních dnů ). Na jeden pracovní den , aby se výměna zvládla bez dlouhého čekání a „nekonečných front“, připadá výpočtem výměna cca 30 ks řídičských průkazů.

Za měsíc leden – únor bylo z a t í m vyměněno pouze 607 ŘP (tj. cca 15 ks ŘP denně !!).

DOPORUČUJEME, NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!
K vyřízení výměny ŘP je možné se elektronicky objednat – využijte této možnosti!

(adresa: http://www.rokycany.cz/ ….. ON LINE REZERVACE)

Jaromír Kalčík v.r.
vedoucí odboru dopravy MěÚ Rokycany

VYŘIZOVÁNÍ AGENDY – VAŠEHO POŽADAVKU :

PONDĚLÍ : 7,15 – 16,45 hod
ÚTERÝ : 7,15 – 11,30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12,30 – 14,30 hod
STŘEDA : 7,15 – 16,45 hod
ČTVRTEK : 7,15 – 11,30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12,30 – 14,30 hod
PÁTEK : 7,15 – 11,00 hod

Autor: Jaromír Kalčík
Zdroj: Odbor dopravy MěÚ Rokycany
ridicaky_uvod_v1.jpg

Komentáře