Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Věc: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MVČR č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), podle § 15 písm. g) zákona

stanovuji

ve správním obvodě obce 1 (jednu) okrskovou volební komisi
se sídlem v salónku restaurace v Němčovicích

Karel Ferschmann
starosta

V Němčovicích dne 25. srpna 2014

Komentáře