Informace o počtu a sídlech okrsků, stanovení nim počtu členů OVK pro volby do poslanecké sněmovny

Přiložený dokument informuje o počtu a sídlech volebních okrsků (jedna okrsková volební komise se sídlem v salonku restaurace v Němčovicích) a stanovuje minimální počet členů OVK na 5.

Komentáře