Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí se obce v poslední době často dotazují na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu.

Komentáře