Jak sledovat zasedání zastupitelstva on-line?

Jak zasedání sledovat?

On-line zasedání zastupitelstva obce Němčovice je dostupné pouze pro uživatele obecní sítě NE-NET a to na adrese ne-net.nemcovice.cz/kamera.
Stačí tedy v době konání zastupitelstva pustít váš internetový prohlížeč a zadat výše zmíněnou adresu pro přímý přenos zastupitelstva.

Jak mohu reagovat na probírané téma

Možností jak vstoupit do on-line přenosu zasedání zastupitelstva je několik:
Přes ICQ: obec má zřízený účet s číslem: 384686397. Případné dotazy posílejte na tento účet. Účet je dostupný pouze behěm zasedání zastupitelstva.
Přes Skype: obec má zřízený účet s názvem: obec-nemcovice. Případné dotazy volejte na tento účet. Účet je dostupný pouze behěm zasedání zastupitelstva.
Přes E-mail: pro dotazy obecním zastupitelstvu posílejte na adresu zastupitelstvo@nemcovice.cz. Na tuto adresu můžete posílat dotazy i mimo konání zasedání zastupitelstva.

Všechny dotazy jsou moderovány, tj. jsou předneseny zastupitelstvu ve vyhrazený čas pro každý bod programu.

Další dotazy, týkající se tehcnického zabezpečení on-line přenosu posílejte na adresu webmaster@nemcovice.cz.