Prohlášení o přístupnosti

Tyto stránky se snaží o zpřístupnění všech zveřejňovaných informací.  Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Žádná část webu nevyžaduje pro svou funkčnost JavaScript.

Některé části jsou dostupné pouze v grafické verzi a pro spravnou funkčnost vyžadují Flash. Jedná se zejména o interaktivní mapy a letecké pohledy.

Typy přístupu

Během prohlížení stránek můžete kdykoli libovolně přepínat mezi typy přístupnosti (Nejsou požadována cookies). Možností jak při opakované návštěvě zobrazit Vámi požadovaný typ přístupnosti je použít alternativní internetovou adresu která je uvedena v závorkách za každým typem přístupnosti.

Valid XHTML 1.0!XHTML 1.0 is valid

Valid CSS!CSS is valid

Blind Friendly Web – Blind Friendly Web (střední úroveň přístupnosti)