Policie ČR Vám radí

Víte, jak se chránit před kapsáři?

Jelikož se v průběhu roku neustále vyskytují časová období nákupního shonu např. začínající školní rok, dovolené, předvánoční nákupy …. lze předpokládat, že přitom kapsáři využijí nízkou obezřetnost, nepozornost a nervozitu nakupujících ke svým nekalým úmyslům. Aby policie předešla zbytečným ztrátám sestavila kromě jiného také několik základních rad, které nás mohou ochránit před útokem kapesních zlodějů.

 • Buďte ostražití, když jdete od bankomatu, či z peněžního ústavu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
 • Větší finanční hotovost nevystavujte na odiv, toto pravidlo dodržujte i v případě cenných věcí.
 • Peněženku nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách.
 • Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru – toto pravidlo platí zejména při nákupu s pojízdními košíky.
 • Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže. Nevhodné jsou zavazadla umístěné na zádech.
 • Muži, vše důležité noste v náprsních kapsách, nikoli zadních kapsách u kalhot.

Nevěřte nabídkám výhodné koupě!

Mnohé z nás navštívili cizí lidé s požadavkem, abychom si od nich koupili nabízené zboží, využili jejich služeb, nebo pod hlavičkou různé firmy se snaží vrátit přeplatky, či předat výhry. Svůj vstup na pozemek a do domu si mohou vynucovat i jinými různými způsoby (např. využívají horkého počasí a žádají občerstvení, i za cenu náhlé nevolnosti, či omdlévání apod.). Jak lze vyčíst z policejních statistik, právě tito lidé se následně dopouští v bytech krádeží různých věcí (zejména finanční hotovosti).

Policie varuje především starší občany před těmito „PODOMNÍMI PRODEJCI“. Doporučujeme především, aby občané zamykali dveře domů a samozřejmě i dvířka, či vrata oplocení pozemků. Nesmíme podlehnout zvýšenému nátlaku těchto osob. Je nutné na obdobné jednání nereagovat, zavřít dveře a nevěřit nabídkám výhodných koupí. Vhodné je i přivolat Policii ČR bezplatnou telefonní linkou 158, jelikož v mnohých případech, kdy byl těmto osobám umožněn vstup na pozemek nebo dokonce do bytu, došlo ke krádežím.

Pokud se již stanete obětí nebo svědkem trestného činu, poskytněte policistům důležité informace o těchto osobách : pohlaví, rasa, věk, přibližná výška a váha, účes, barva vlasů a očí, způsob řeči, fyzické zvláštnosti, chůze, nápadnost v chování, tiky, oblečení. U vozidel je důležitá poznávací značka, barva, typ, provedení, viditelná poškození, příslušenství (anténa, zahrádka), směr jízdy a počet cestujících. Postřehy, které získáte si raději ihned zapište.

Auto není trezor!

Pachatelům vloupání do vozidel je znám fakt, že mnoho motoristů ponechá svůj vůz bez dohledu např. u obchodních domů, lesních porostů, hřbitovů, či na odlehlých místech. Uvnitř na sedadlech však mnohdy motoristé zanechají odložené kabelky, tašky, batohy a příruční zavazadla. Poté je jen otázkou nepatrné chvilky, kdy rozbijí okno vozu a věci z něj odcizí.

Jelikož se však tato trestná činnost neustále v našem regionu vyskytuje, poskytují policisté několik preventivních rad, které nemusí vždy pachateli zabránit v jeho jednání, ale mohou jej zejména odradit a pravděpodobnost vykradení minimalizovat.

 • Auto vždy zamykejte, zavřete řádně okénka, zavazadlový prostor.
 • Nenechávejte klíčky, náhradní klíčky, doklady od vozu a další důležité doklady v autě.
 • Pokud nebudeme nechávat věci, byť nepatrných hodnot, na odiv pachatelům, naše vozidlo si nemusí vybrat. Důvod je zřejmý – nebude viditelná žádná kořist.
 • Využijte zabezpečení, kterým jsou vybavena autorádia (odnímatelné panely, karty ….).
 • Uvažujte o instalaci vhodného autoalarmu nebo jiného zabezpečovacího systému.

Prevence vloupání do sklepních kójí

Policie ČR se každoročně zabývá několika desítkami případů vloupání do sklepních prostor bytových jednotek. Tyto případy jsou jednou z problémových oblastí policejní práce. I přes náležitá opatření se ne vždy podaří zjistit jejich pachatele.

Provedené rozbory ukazují, že předmětem zájmu pachatele bývá zejména uskladněné sportovní vybavení a způsobené hmotné škody tak dosahují až desetitisícové částky.

Je důležité, aby pro ochranu svého majetku občané s policií částečně spolupracovali. Tato spolupráce spočívá zejména ve vhodném zabezpečení sklepní kóje a celých sklepních prostor. Jedná se o uzamčení přístupové cesty ke sklepním kójím. Nejvhodnější jsou pevné dveřní zabezpečovací kliky (tzv. koule), které zajistí pro uživatele celodenní zamčení těchto prostor. Je však nutné toto uzamčení dodržovat a vždy zamykat i celou bytovou jednotku.

Pro následné vypátrání odcizených předmětů je důležité si poznamenat výrobní čísla, různé markanty, nebo pořídit fotografii.

Na závěr je třeba dodat, že mnohdy pachateli pomůže i lhostejnost občanů k okolí. Je velmi důležité všímat si dění kolem sebe a pokud není něco v pořádku, zavolat policii.

Plánujete dovolenou mimo bydliště?

V letních, ale i zimních měsících mnozí z nás odjíždí na dovolenou mimo svá bydliště. Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Je proto nutné, abychom je zabezpečili a dodrželi některá důležitá preventivní opatření, která mohou pachatele odradit a eliminovat tak možnost vykradení. Mezi ně patří zejména:

 • Prevence začíná u řádně zamčených dveří a uzavřených oken.
 • Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost (o svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí).
 • Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaných ve zdi.
 • Nezatahujte rolety a žaluzie.
 • Uschovejte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání.
 • Svěřte klíč od domu nebo bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku (mohou rovněž odstranit ze dveří případné nálepky o doručení telegramu apod.).
 • Můžete – li vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen (využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizor …. )
 • Zdokumentujte své cenné věci (foto), případně sepište výrobní čísla přístrojů – mohou pomoci v pátrání policie a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.

Chystá se vaše ratolest na letní tábor?

Pro mnohé z dětí je součástí prázdninového programu i letní tábor. Abychom předešli negativním zkušenostem, které by mohli děti potkat, můžeme si jako rodiči zjistit některé důležité informace ještě před odjezdem, ale i v průběhu tábora.

 • Zjistit, kdo je provozovatelem.
 • Zjistit přesné místo konání a přesný termín návratu.
 • Zjistit programovou náplň tábora. Věk, popř. kvalifikaci oddílového vedoucího.
 • Vybavit dítě dostatečným množstvím léků, pokud tyto užívá a informovat vedoucího a zdravotnický personál tábora.
 • Poskytneme vedoucím tábora informace o individuálních omezeních, potížích apod. (plavec, neplavec ….).
 • Doprovodíme dítě na místo odjezdu a osobně předáme vedoucímu.
 • Napíšeme dít
  ěti pohled nebo dopis a vyžadujeme i od dítěte informace o pobytu.
 • Po návratu z tábora si najděte čas a o průběhu tábora si s dítětem popovídejte.
 • Když dojde po návratu k nápadné změně v chování dítěte, kontaktujte další rodiče dětí ze stejného oddílu, abyste zjistili, jak reagují jejich děti.
 • Pokud dítě nechce o negativních zkušenostech mluvit s rodiči, je možné se obrátit na odborníky nebo zavolat na linku bezpečí 800 155 555, která je bezplatná a anonymní. V závažných případech se obraťte na Policii ČR.

Vlastníte rekreační objekt, zabezpečte jej před zloději.

Návštěvnost rekreačních objektů má v průběhu roku svá neměnná pravidla. V podzimních a zimních měsících návštěvnost klesá a lidé je obývají velmi zřídka. I přesto, že v zimních měsících není zaznamenán dle policejních statistik enormní nárůst krádeží vloupání do rekreačních objektů, lze předpokládat, že pachatelé právě v tomto období využijí menšího pohybu osob v chatových oblastech. Vybírají si zejména odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá dobře zajet vozidlem.

Vykradení se nedá nikdy vyloučit, ale můžeme pravděpodobnost minimalizovat. Proto uvádíme některá důležitá preventivní opatření, která mohou tuto možnost ovlivnit :

 • Zabezpečte rekreační objekt mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice).
 • Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).
 • Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu.
 • Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si čísla elektrospotřebičů.
 • Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.
 • Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie.
 • Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Odklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
 • Při podezření z vykradení nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc neprodleně oznamte policii.

Cyklisté, víte jak bezpečně vyjet na silnici?

Následky nehod cyklistů bývají v mnoha případech velmi závažné. Každoročně stoupá počet účasti cyklistů na nehodách v období od jara do podzimu, proto přinášíme několik zásad bezpečné jízdy, které mohou snížit nebezpečí jejich úrazu v silniční dopravě.

 • Jezděte co nejblíže u pravého okraje a sledujte provoz okolo sebe, tak abyste mohli včas reagovat na možné nebezpečí.
 • Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte ani předměty, které by mohly zranit vás, nebo další osoby.
 • Své úmysly dávejte včas najevo a takovým způsobem, aby je řidiči i chodci správně pochopili.
 • Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
 • Respektujte dopravní značení, světelné signály a pokyny policistů.
 • Při jízdě si vždy chraňte hlavu před poraněním cyklistickou přilbou.
 • Za snížené viditelnosti mějte včas rozsvíceno osvětlení kola, tak abyste byli na komunikaci zřetelně vidět.
 • Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
 • I pro cyklisty platí zákaz požívání alkoholických nápojů před a během jízdy.
 • Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.

Jak se vyhnout dopravní nehodě?

Skoro každoročně motoristy zimní období překvapí. Statistická křivka dopravní nehodovosti se pak varovně vztyčí vzhůru, proto přinášíme několik rad, aby dopravní nehoda nezměnila v setině sekundy váš život. Uvedená doporučení nemohou zcela vyloučit možnost dopravní nehody, ale mohou toto riziko minimalizovat.

 • Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.
 • Předvídejte.
 • Plně se věnujte řízení. Pozornost odvádí např. kouření, pozorování okolí, ladění rádia …
 • Spěchejte pomalu. Jezděte jen přiměřenou rychlostí.
 • Dodržujte dostatečný odstup. Získáte čas reagovat. Každý metr zvýší vaši bezpečnost.
 • Při sebemenších pochybách nepředjíždějte.
 • Respektujte přednost v jízdě. Na křižovatkách můžete předvídat i chyby druhých.
 • Před jízdou nikdy nepijte alkohol.
 • Pozor při výjezdu z hlavní silnice (obvykle posypané) na vedlejší (bývají ošetřeny hůře).
 • Předvídejte náledí. Může se tvořit na mostech, ve vyjetých stopách, v lese.
 • Důležitý je v zimních měsících výhled z vozidla. Je nutné okna vozu před započetím jízdy řádně očistit od námrazy.
 • Pro zimní období by již měla být samozřejmá jedna z nejdůležitějších věcí – výměna sezónních pneumatik.

Víte, jak se chovat na místě dopravní nehody?

S první sněhovou nadílkou dochází k většímu počtu dopravních nehod. V souvislosti se změnami počasí lze předpokládat větší riziko havárie, proto bychom rádi řidiče upozornili na některé zásadní rady, jak se na místě dopravní nehody zachovat a to nejenom v pozici účastníka, ale i svědka.

 • Zastavte vozidlo, vypněte motor.
 • Zachovejte klid, rozvahu a nejednejte zbrkle.
 • Zřetelné označení místa dopravní nehody patří k nejdůležitějším úkonům. Zúčastněná vozidla většinou tvoří překážku v silničním provozu (důležitost stoupá při snížené viditelnosti, v nepřehledných úsecích apod.).
 • Pokud to stav vozidla umožňuje, ponecháme vždy v činnosti varovnou funkci ukazatelů směrů jízdy. Ihned poté umístíme před místo nehody výstražný trojúhelník.
 • Zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců,chodců, cyklistů) a v případě zranění poskytněte první pomoc a ihned volejte na čísla IZS (integrovaného záchranného systému – RZS, HZS, PČR, nebo tísňovou linku 112).
 • Pokud je nebezpečí, že by mohlo dojít k požáru či výbuchu vozidla, je nutná evakuace.
 • Vyprošťování nemocných je v podstatě jediným důvodem pro změnu polohy vozidel a dalších stop po nehodě. V zájmu objektivního posouzení vyšetření nehody s vozidly nemanipulujeme.
 • V případě hromadné dopravní nehody zastavujte vozidla tak, aby mohla projet vozidla záchranářů, policie …..
 • Při hromadné nehodě se vystupuje z vozidel směrem ke svodidlům, nikoli do vozovky, kde hrozí daleko větší nebezpečí úrazu projíždějícími auty. Zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody neprodleně toto místo opustili.
 • Na místě hromadné dopravní nehody je vhodné při příjezdu výrazně snížit rychlost jízdy a varovat další řidiče zapnutím výstražných světel.
 • Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného objasnění nehody (zejména požití alkoholu, omamných a psychotropních látek, zbytečné přemísťování vozidel…).

image001.png