Němčovický zpravodaj

Do jedenáctého roku své existence vchází Němčovický zpravodaj. Vychází jednou měsíčně v lokální části Rokycanského deníku. Na celé stránce jsou k dispozici obsáhlé informace pro občany o činnosti úřadu a zastupitelstva obce, jsou zde otištěny též různé zprávy ze života vesnice. Pravidelně (vždy v sobotu) si Němčovický zpravodaj přečte více než šest tisíc čtenářů, mezi nimi i ti, kteří nemají možnost číst naše stránky na internetu. Oblíbený je zvláště u starších občanů. Také nabízíme tuto možnost občanům obráceně, tedy přečíst si noviny na našem webu. Stránky jsou chronologicky seřazeny tak, jak postupně vycházejí. Němčovický zpravodaj vychází s velkou podporou redakce Rokycanského deníku, kterému za tuto pomoc děkujeme.
redakce-ro.jpg