Odpověď

Odpovídám Martine na Tvé připomínky veřejně, neboť i Tvé výhrady byly zveřejněny (neuvedl si svojí e-mailovou adresu). Místo tohoto dopisování možná stačila jedna Tvoje SMSka a věc by byla napravena. Přesto mi dovol, abych na Tvůj zápis reagoval:
1) Vím, co Tě neustále vede k tomu, že zpochybňuješ mojí práci pro obec. Přesto jsem si myslel, že máš svůj vlastní rozum. Nikdo Tebe ani Tvojí rodinu nediskriminuje, přestože dříve to Tvůj otec uměl dokonale.
2) Ke Květinové soutěži. To, co je zde na webu, je pouze naprosto nezávazná anketa, která nemá na výsledek soutěže žádný vliv.
3) V soutěži nerozhodnuje stav fasády, ale pouze a jedině květinová výzdoba.
4) Kdyby jsi četl úvodník našich webových stránek, dočetl by ses, že: „Odborná porota, která bude hodnotit květinovou výzdobu, to nebude mít lehké vybrat tři nejlepší.“ V porotě zasednou pouze odborníci – zahradník, architekt, zástupce mikroregionu a floristka. Nebude v ní nikdo, kdo je místní.
5) Fotografie budou sloužit pouze jako dokumentace červencového stavu, v případě, že by koncem srpna, kdy bude porota zasedat, došlo u domů k nepředvídané události (např. k poškození větrem, krupobitím apod).
6) Starosta se z vlastní soutěže již dávno veřejně vyloučil a nebudou hodnoceny v soutěži žádné objekty, které patří jemu a jeho rodinným příslušníkům.
7) Záležitost s vypadnutým textem u Vašeho domu je pouze náhodná a nikoliv úmyslná chyba, která byla způsobena při výměně fotografií a při vymazání grafů u minulých fotek. Prostě chybuje občas každý. Za tuto chybu se omlouvám a stejně tak se omlouvá náš webmaster.
8) Peníze budou rozděleny pouze na základě rozhodnutí poroty a invektivy, které směřují na mou osobu zcela odmítám, jsou nespravedlivé, předjímají stav, který se nestal.
9) Smyslem soutěže je finanční podpora občanů, kteří se starají o to, aby jejich dům dobře vypadal a dotváří tak hezký pohled na obec. Výčitky a urážky nejsou na místě.
10) Pokud já někoho hodnotím z pozice starosty, tak pozitivně hlavně ty, co jsou ochotni pro obec nezištně něco udělat a přiložit ruku pro společnou věc. To se ovšem Tebe netýká. Nad tím se pokus zamyslet.
Zdraví Tebe i čtenáře naší knihy PS Karel Ferschmann, starosta obce.