odpověď

V Olešné není ČOV a občané si musí nechat vyvážet žumpy. Vypouštění splašků do kanalizace a následně do potoka je zakázáno. V Němčovicích je ČOV v provozu od roku 2005 a občané z Němčovic platí za její provoz 600,- Kč za osobu ročně (stočné). Občané Olešné nic neplatí. Splašky z Olešné se vozí na ČOV do Němčovic. Vyvážení splašků z Olešné je tak levnější. Pouze v případě, že v Němčovicích nemají občané možnost připojení na obecní kanalizaci, pak se jim vyvážena žumpa na místní ČOV.
Tj. Splašky v Němčovicíh 600,–, splašky v Olešné 500,– Kč. Ostatní jsou ti, kteří nebydlí ani v Němčovicích, ani v Olešné.