ještě doplněk

Výše uvedeným jsem chtěl říct, že použití obecního fekálu se snažíme kalkulovat tak, aby byly pokryty alespoň náklady na jeho provoz a občané si nemuseli tuto službu zajišťovat u komerčních subjektů. Je obecně známo, že za vyvezení jímky (žumpy) si účtovali soukromníci i několik tisíc korun a alternativa žádná dříve nebyla. Obec nemá žádnou povinnost tuto službu zajišťovat a také jí většina obcí v okolí nenabízí. Je to potřeba brát jako výhodu.

No, a že je Olešná od čističky v Němčovicích vzdálena několik km, že je třeba přispět na provoz čističky, že když Olešenští neplatí žádné stočné, tak je snad všem jasné, proč mají Olešenští fekál „dražší“.

Starosta